et en ru

Müügiinfo

1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad müügitingimused kehtivad Reval Postmark OÜ-le (edaspidi „Müüja”) kuuluvast e-poest (aadressil: www.postmark.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kauba tellija (edaspidi " Tellija”) vahel.

2. MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE

Reval Postmark e-poes (aadressil www.postmark.ee) tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. Reval Postmark OÜ omapoolsest nõustumisest Tellijat eraldi ei teavita. Reval Postmark OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

3. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU

Pärast tellimuse vormistamist, Tellija poolt, edastatakse Tellijale tellimuse kinnitamiseks arve. Arve edastatakse Tellijale elektrooniliselt, Tellija poolt e-poes kasutajaks registreerimisel märgitud e-posti aadressile.
Tellitud kaupade hinnale lisandub kohale toimetamise teenustasu ehk postikulu, mille hind sõltub tellimuse kogukaalust ja kättetoimetamise viisist.

Tellijale lähimasse Eesti Posti postkontorisse saadetise saatmine kogukaaluga kuni 100 g, edastatakse tähitud standardkirjaga, saatmiskuluga 2.20 EUR (sisaldab Eesti Posti tähitud standardkirja tasu + ümbrikku).

Eesti Posti tähitud maksikiri, maakaartide saatmise juhul – saatmiskuluga 4.15 EUR (sisaldab Eesti Posti tähitud maksikirja tasu + turvaümbrikku või postitustoru). 

Müügitehingu eest tasumise võimalused:

Tellija tasub müügitehingu koguhinna vastavalt Müüja poolt elektrooniliselt saadetud arvele, Müüja Swedbank Eesti, SEB Pank Eesti või Danske Bank Eesti arvelduskontole (maksekorralduse tegemisel palume märkida "selgituse väljale" arve number) või Müüja PayPal kontole; 

Juhul, kui tellimuse edastamisest Müüjale on möödunud 2 päeva ja Tellija poolset makset ei ole laekunud Müüja arvelduskontole, tühistab Müüja tellimuses olevate kaupade broneeringu!
Makse hilisema laekumise korral Müüja arvelduskontole ei garanteeri Müüja tellitud toodete olemasolu laos.

4. TARNEAEG JA TRANSPORT

Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse Eesti Posti teenust.
Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 2 tööpäeva jooksul arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arvelduskontole. 

Eesti Posti saadetiste edastusteenus

Saadetised saadetakse Tellijale vaid tähitud Eesti Posti standard- või maksikirjana. Tellija soovil ka Eesti Posti väärtsaadetisena (Tellija informeerib Reval Postmark e-poodi emaili teel: info@postmark.ee). Saadetise saab Tellija kätte lähimast postkontorist. Teate saadetise saabumise kohta edastab Eesti Post Tellija postkasti.

5. TELLIJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Tellijal on õigus Reval Postmark e-poes sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva alates saadetise saamise päevast. Tellija poolt tagastatav kaup peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh kauba pakend), kui saadetise kätte saamise hetkel. Müüja ei ole kohustatud tagastama ostja poolt rikutud või müüjale mitte tagastatud või osaliselt tagastatud kauba eest.
Tagastamine Eesti Posti vahendusel
Müügitehingust taganemise korral palume Tellijal täida tagastuslehe (tagastuslehe saadab Müüja Tellijale e-kirja teel), pakkida kaup postipakendisse ja postitada saadetis Müüjale Eesti Postiga. Müügitehingust taganemise korral palume teavitada Reval Postmark e-poodi, saates e-kiri aadressile info@postmark.ee .
Kauba tagastamise korral maksab Müüja tagastatud kauba maksumuse Tellija arvelduskontole 2 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest. Tellija poolt tasutud saadetise kohale toimetamise teenustasu/postikulu kauba tagastamisel ei tagastata.

6. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust taganeda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.

7. ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud Reval Postmark e-poe registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Tellijatega suhtlemiseks.

KONTAKTANDMED: Reval Postmark OÜ
Reg: 11786860
www.postmark.ee
e-post: info@postmark.ee